Arbitrage

Een goede wedstrijd heeft goede leiding nodig, daarom is het van groot belang dat het niveau van de arbitrage past bij het niveau van de wedstrijd. Als de scheidsrechters de wedstrijd op een sportieve, onpartijdige manier in goede banen leiden, is een wedstrijd fluiten gewoon heel leuk.

Om dit goed te doen zijn er duidelijke afspraken tussen de scheidsen en de teams nodig. De belangrijkste afspraken zijn natuurlijk het navolgen van de spelregels, die op de website van de KNHB te vinden zijn. Bij wijzigingen in de spelregels zal op de website altijd de nieuwe informatie worden vermeld.

De arbitragecommissie houdt zich bezig met het aanwijzen van scheidsrechters en spelleiders op wedstrijden. Hierbij is het belangrijk dat de scheidsrechters zo goed mogelijk, naar zijn of haar eigen vermogen ingedeeld wordt. Dit alles op een plezierige manier om het plezier in het fluiten te verhogen.

Wedstrijden E en F-teams
Deze wedstrijden worden gefloten door spelleiders. zie hiervoor de informatie bij de jongste jeugd onder spelbegeleiders

Verplichte scheidsrechterscursus B jeugd
Alle jeugdleden uit B-leeftijd behalen, in principe in hun tweede jaar in de B-leeftijd, hun scheidsrechterskaart (zogeheten C-kaart van de KNHB). HCAS organiseert daarom meerdere keren per jaar een cursus/examenavond in het clubhuis. Je bereidt jezelf hierop voor door het volgen van een korte Internetcursus van de Hockeybond. Jeugdleden uit de A- en B-categorie die nog geen kaart hebben krijgen automatischeen uitnodiging voor de cursus/examenavond.

De arbitragecommissie werkt momenteel aan een verenigings arbitrage plan (VAP) waarin alles omtrent arbitrage geborgd wordt.