Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen

Opzeggingen of wijzigingen dienen schriftelijk te worden doorgeven bij de ledenadministratie. 

Dit kan per e-mail:
Ledenadministratie 
p/a Cathy Tesselaar 

 

Belangrijke data:

In verband met het samenstellen van de teams en opgave hiervan aan de KNHB is tijdige opzegging belangrijk:

Opzeggen uiterlijk vóór 1 juni.  

Voor leerlingen in examenjaren geldt een opzeggingsdatum vóór 1 juli.
Bij niet tijdig opzeggen loopt het lidmaatschap door en wordt de hele contributie voor het komende seizoen geïnd. Daarbij dupeer je bovendien het team waarbij je dan ingedeeld wordt.

Overigens krijg je altijd een bevestiging van je opzegging. Zonder bevestiging is de opzegging niet definitief.Uitzonderingen

Een nieuw aangemeld lid dat opzegt voor 15 september van het seizoen:
HCAS krijgt hiervoor inschrijfkosten en contributie KNHB voor haar rekening.

Indien het nieuwe lid besluit zich uiterlijk 15 september alsnog af te melden, dienen genoemde kosten altijd betaald te worden. Meldt het betreffende lid zich na 15 september af dan dient het volledige contributiebedrag betaald te worden.Selectiespelers

Selectiespelers dienen zich te allen tijde aan te melden, dit in verband met verzekering. Indien selectiespelers besluiten op te zeggen indien ze niet geselecteerd worden voor het elftal waarvoor zij selectie hebben gespeeld wordt een verkorte contributie in rekening gebracht.