Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen

Opzeggingen of wijzigingen dienen schriftelijk te worden doorgeven bij de ledenadministratie. 

Dit kan per e-mail:
Ledenadministratie 
p/a Cathy Tesselaar 

 

Belangrijke data:

In verband met het samenstellen van de teams en opgave hiervan aan de KNHB is tijdige opzegging belangrijk:

Opzeggen lidmaatschap (uiterste datum 15 mei):

Mocht je besluiten volgend seizoen niet meer bij HCAS te gaan hockeyen dan moet je zelf je lidmaatschap opzeggen. De enige juiste manier om dat te doen is een mail te sturen naar de ledenadministratie ([email protected]). Let op! De uiterste datum dat je je lidmaatschap voor het volgend seizoen op kunt zeggen is 15 mei .

Zeg je, uiterlijk 15 mei as., niet op dan ben je dus ook voor het komend seizoen lid van HCAS, zul je bij de teamindeling voor komend seizoen meegenomen worden en is de HCAS contributie (inclusief Bond bijdrage) van toepassing (zie website voor nadere informatie "ga naar Lidmaatschap en dan Contributie”).

 

Studenten in de eindexamen klassen, die nog niet weten of ze blijven hockeyen a.g.v. het mogelijk wel/niet slagen, kunnen een verlenging van de opzegtermijn aanvragen. Ook dit kan door een mail met uitleg van de situatie te sturen naar de ledenadministratie. Let op, deze verlenging zal alleen gelden voor de het argument van het wel/niet slagen.


Uitzonderingen

Een nieuw aangemeld lid dat opzegt voor 15 september van het seizoen:
HCAS krijgt hiervoor inschrijfkosten en contributie KNHB voor haar rekening.

Indien het nieuwe lid besluit zich uiterlijk 15 september alsnog af te melden, dienen genoemde kosten altijd betaald te worden. Meldt het betreffende lid zich na 15 september af dan dient het volledige contributiebedrag betaald te worden.Selectiespelers

Selectiespelers dienen zich te allen tijde aan te melden, dit in verband met verzekering. Indien selectiespelers besluiten op te zeggen indien ze niet geselecteerd worden voor het elftal waarvoor zij selectie hebben gespeeld wordt een verkorte contributie in rekening gebracht.