Seniorencommissie

 

Als je op 1 Oktober 18 jaar oud bent speel je het volgende seizoen bij de senioren. Je gaat dan op zondagen competitie spelen, of je kan met de donderdagavond competitie gaan meedoen.

Overgang naar senioren

Elk jaar weer gaat een aantal leden in deze leeftijd studeren of werken. De vervolg opleidingen zijn vaak niet naast de deur. Ook zijn er leden die er tegen op zien om weer in een ander team te gaan spelen. We merkten als club dat er meerdere redenen zijn om te stoppen na de jeugdfase. Dit is ook bij de bond bekend, het is een landelijk probleem.

De seniorencommissie heeft samen met de technische commissie gekeken waar dat aan zou kunnen liggen en nog belangrijker wat we er aan kunnen doen. Na wat dieper spitten komen we er achter dat veel leden eigenlijk wel graag doorgaan met hockey, maar lang niet altijd weten wat er allemaal mogelijk is.

Ieder jaar zijn wij als club en ook de bond bezig om bij de (overgang naar) senioren te onderzoeken of er nog mogelijkheden zijn om nog meer mensen van hun wensen te voorzien. Belangrijk is om in de enquête die elk jaar wordt verstuurd goed je wensen aan te geven, hier wordt echt rekening mee gehouden. Je zult dus eventueel ook nog als team of als persoon benaderd worden.

Hieronder vind je een aantal voorbeelden van de mogelijkheden:

Selectie spelen voor Topteams H1/D1

Je kunt uitgenodigd worden om deel te nemen aan de selectie voor H1/D1. De selectieprocedure bij de hogere teams wordt o.a. geregeld door de technische commissie in samen werking met de trainers en coach. Dit gebeurt door middel van selectietraining en wedstrijden. De kans bestaat dat je nog niet bij de laatste 16-18 behoort, dan is er de mogelijkheid om in de voorbereidingsteams H2/D2 te gaan spelen. De club streeft ernaar om deze teams op niveau van H1/D1 aan te laten sluiten. Daarmee blijft er een verbinding met de topteams.

Spelen bij Jong-Heren of Jong-Dames

Omdat het leeftijdsverschil soms groot is, is er een JongHeren en JongDames competitie. In deze competitie mag je spelen tot 25 jaar. Daarmee is een geleidelijke overgang naar het seniorenhockey prima geregeld. Afhankelijk van het aantal leden kunnen meerdere teams worden gevormd voor deze competitie.

Dispensatie

Soms kan het zo uitkomen dat er bij de overgang een probleem ontstaat met te weinig spelers in een teams. In dat geval kan dispensatie aangevraagd worden voor één of meerdere spelers die vervroegd overgaan, óf juist nog een extra jaar junioren spelen. Een probleem kan ook zijn dat er een enkele speler al door moet of juist nog net te jong is en van het team gescheiden dreigt te worden. In die gevallen gaan we in overleg met de bond of het mogelijk is om dispensatie te krijgen.

Als we jouw wensen kennen dan kunnen we ieder jaar opnieuw de beste keuzes maken. Doel is om iedereen als lid te behouden door een ieder zo goed mogelijk in te delen. Of dit nu met hoge hockeyambitie is of met veel gezelligheid in een breedteteam met vrienden of vriendinnen, voor iedereen een zo leuk mogelijk seizoen.

Bij vragen of wensen kun je contact opnemen met [email protected]