Vrienden van HCAS

 


Vrienden van HCAS 

De Vrienden van HCAS is voor leden en niet-leden die onze vereniging een warm hart toedragen. De vrienden van HCAS wordt opgericht met het doel geld ter beschikking te stellen voor bijzondere aanschaffingen, activiteiten of anderszins, dit vooral ten behoeve van de jeugd en in de algemene en sociale sfeer. De keuzes voor bestedingsdoelen worden zoveel mogelijk in overleg met het bestuur en de Jeugd- en Jongste-jeugdcommissie gemaakt. Uiteraard wordt het aandragen van suggesties voor een goede besteding zeer op prijs gesteld.


Bijdrage

De bijdrage aan de Vrienden van HCAS bedraagt jaarlijks €50,- per vriend (of een veelvoud hiervan). Leden van de Vrienden van HCAS worden vermeld op het "Vrienden van HCAS-bord en website pagina”. Wilt u meer bijdragen, dan is dat uiteraard ook mogelijk. U kunt zelf het bedrag kiezen dat u zelf wilt bijdragen. Vanaf € 250,- behoort u tot de HCAS Ambassadeurs en krijgt u een aparte vermelding op het bord.


Waarom moet je bij deze vrienden van HCAS willen horen?

De bijdrage wordt heel zorgvuldig en nuttig besteed. Vooral de jeugdleden profiteren in diverse opzichten van de financiële middelen die door de Vrienden van HCAS beschikbaar worden gesteld. Je levert een bijdrage aan met name de sociale en maatschappelijke functie van HCAS. Als laatste profiteer je zelf ook een beetje doordat je iets terugkrijgt in de vorm van gezelligheid en het sociale gebeuren van deze Vrienden van HCAS.


Het lidmaatschap

Deelname is per kalenderjaar en wordt stilzwijgend verlengd. Opzegging van het lidmaatschap kan schriftelijk of per email, uiterlijk per 1 juli. Een lidmaatschap van de Vrienden van HCAS kent andere voorwaarden dan bij sponsoring. Het voornaamste verschil is dat een sponsor niet wordt betrokken bij de bestemming van de financiële middelen die zij inbrengen. Bij de Vrienden van HCAS is dat wel het geval. 

 

Wil je meer info of lid worden. Informeer direct via dit email adres [email protected]. We nemen dan contact met je op.