Vrijwilligers

Vrijwilliger bij HCAS, wat houdt dat in?

Een vereniging als HCAS wordt door vrijwilligers draaiende gehouden. Dat is immers de essentie van een vereniging. Gezamenlijk maken we ons hard voor hetzelfde doel; veilig en prettig sporten in een gezellige omgeving. Om dat mogelijk te maken betaal je een bijdrage in de kosten (lees: contributie). Deze bijdrage is bij lange na niet kostendekkend. Om sporten betaalbaar te houden is het belangrijk dat alle leden (en vaak ook ouders) zich voor een minimaal aantal uren kosteloos inzetten voor de vereniging.

Soorten vrijwilligerswerk

Binnen de hockeyclub onderscheiden we meerdere manieren om je steentje bij te dragen aan de vereniging. Ook als je geen hockeykennis hebt zijn er veel mogelijkheden.

1. Als bestuur- of commissielid
Deze vrijwilligers nemen voor een onbepaalde periode een taak op zich. Zij komen regelmatig bij elkaar voor overleg en regelen voor ‘hun’ commissie alle werkzaamheden. HCAS heeft 1 bestuur en een kleine 20 commissies. Voorbeelden hiervan zijn de jeugd-, materiaal-, accomodatiecommissie of het wedstrijdsecretariaat.

Klik hier om te zien welke commissies er zijn en wie er zitting in hebben. Vacatures worden hier gepubliceerd.

2. Als coach, manager of trainer
Jeugdteams hebben een eigen coach en manager. Voor alle breedte teams wordt deze begeleiding door ouders verzorgd. De functie van coach en manager is onbetaald. Er is ondersteuning vanuit de jongstejeugd- en jeugdcommissie door middel van een coachmap en informatieavonden.

3. Als trainer
De trainers van jeugdteams ontvangen een vergoeding volgens het trainershuis. De hoogte van de vergoeding hangt af van de ervaring en opleiding, het trainershuis voorziet ook in opleidingskansen. Zie hiervoor het item trainingen
De trainers van Heren 1 en Dames 1 zijn professionals die ingehuurd worden.

4. Als scheidsrechter
Voor iedere hockeywedstrijd worden twee scheidsrechters opgesteld. Deze moeten in het bezit zijn van een scheidsrechterskaart. Die kaart kan – na een korte opleiding en een examen – kosteloos behaald worden bij de KNHB. Vanaf de B-leeftijd is dit overigens verplicht! Mocht je zelf niet spelen, en vind je fluiten leuk dan kun je je ook als scheidsrechter aanmelden.

5. Als lid van projectgroep
Een projectgroep wordt voor een bepaalde periode in het leven geroepen om een bepaald project van de grond te tillen. Zo’n project heeft een ‘kop en een staart’ en als het project afgerond is, wordt de projectgroep opgeheven. Een voorbeeld van een projectgroep is de organisatie van de jongste-jeugd-dag bij HCAS.

6. Diverse andere werkzaamheden
Tot slot zijn er nog diverse andere (incidentele) werkzaamheden, zoals de jaarlijkse klusdag. Maar ook andere inzet van kwaliteiten is welkom. Denk aan juridisch advies, administratie, vormgeving, fotografie etc.?We doen graag een beroep op jouw speciale talent.

Aan het einde van het seizoen wordt er een enquête verstuurd, waarop jij (en evt. je ouders) kunnen aangeven waar je volgend jaar als vrijwilliger je bijdrage aan wilt leveren.
Naar aanleiding van je reactie in de enquête wordt je ingedeeld in poules en benaderd als er wat te doen is.

Wil je je aanmelden als vrijwilliger, of heb je nog vragen, stuur dan een mail naar [email protected] Je krijgt dan zo snel mogelijk bericht.