Gelukkig, een nieuw jaar!!

5-1 Nieuws

2020 was een jaar zoals nooit tevoren, met veel te weinig hockey en veel te veel beperkingen. Geen zaalhockey, geen wintercompetitie. Toch hebben we er uit gehaald wat er in zat met een zaterdagprogramma voor de jeugd waar de vaandelteams en veel vrijwilligers voor hebben gezorgd. De beperkingen laten tot op heden voor senioren geen activiteiten toe, zodra dat weer kan zal ook dat weer worden opgestart. 

Weinig hockey op de velden, maar veel werk achter de schermen. Naast de organisatie van de jeugdactiviteiten is er hard gewerkt aan een nieuw HCAS.nl. Een nieuwe site met veel actuele informatie die regelmatig wordt aangevuld als er nieuwe ontwikkelingen zijn. Hiermee wordt de gehele organisatie beter bereikbaar en is alle informatie centraal te vinden.

Ook de materialenopslag is aangepast, met betere opbergmogelijkheden voor de trainingsmaterialen.

Een nieuwjaarsborrel zit er niet in dit jaar, pas na 19 januari zal meer duidelijk worden hoe het hockeyen hervat gaat worden en samen zijn weer mogelijk wordt. Vandaar dat we op deze manier iedereen een gelukkig, maar vooral sportief en gezond 2021 wensen!!

Bestuur HCAS

 
5-1-2021 Algemeen