Competitie beëindigd, streven blijft regionale wedstrijden

29-4 Nieuws

KNHB besluit competities te beëindigen

De KNHB heeft naar aanleiding van het door de overheid gepubliceerde openingsplan en de persconferenties van 13 en 20 april 2021 besloten alle competities van seizoen 2020-2021 te beëindigen. Uitzondering hierop vormen de Hoofdklasse Dames en Tulp Hoofdklasse Heren. Helaas ontbreekt het perspectief dat competities met de reguliere indeling dit seizoen nog tijdig kunnen worden hervat. Mocht de overheid op een later moment alsnog regionale/lokale competities toestaan dan zal de KNHB deze direct opzetten en de verenigingen hierover informeren.

Streven blijft regionale wedstrijden

De KNHB blijft zich inzetten dat iedereen van 27 jaar en ouder zonder beperkingen kan hockeyen. Daarnaast werkt de KNHB hard aan toestemming om (regionale) wedstrijden te kunnen spelen. Zodra de overheid het toestaat regionaal te kunnen spelen, zal de KNHB dit voor de verenigingen organiseren, ook als het spelen van deze regionale wedstrijden is gelimiteerd tot een specifieke leeftijdsgroep dan wel regio. Op die manier wil de KNHB er zorg voor dragen dat er aanbod is voor alle teams en verenigingen die onder de versoepeling vallen. Meer duidelijkheid volgt zodra bekend is hoe en vanaf welk moment de overheid dit toestaat.

 
29-4-2021 Algemeen