Login ❯

Wedstrijden quicklinks

Mededelingen

Agenda

do 27-09  1e Ronde Goldcup Her
ma 01-10  Algemene Ledenvergad
za 22-06  Jongste Jeugd Seizoe
  hele agenda

Komende 6 verjaardagen

Cas van Rooij 21-09
Joy Seijkens 21-09
Pleun Boesten 22-09
Casper van den Bogaart 24-09
Gerhard van Meurs 24-09
Renée Beijers 24-09
BET Agenda

SEPTEMBER 
do 27   1e Ronde Goldcup Heren 1        
  20:00 - 23:00  HCAS
 

OKTOBER 
ma 1   Algemene Ledenvergadering        
  20:30 - 23:00  HCAS

MEDEDELING VAN HET BESTUUR

Hierbij nodigen wij u uit voor een Algemene Ledenvergadering, deze wordt gehouden op maandag 1 oktober 2018, aanvang 20.30 uur in het clubhuis aan de Rootweg in Asten.

 

 

AGENDA

 1. Opening door de voorzitter

 

 1. Mededelingen door de voorzitter

 

 1. Vaststelling van de notulen van de ALV d.d. 23 oktober 2017

 

 1. Ingekomen stukken

 

 1. Bestuurszaken

 

De volgende bestuursleden treden af en stellen zich niet herkiesbaar:

·Jeannette Hartog – Secretaris

·Boud Custers – Algemene Zaken

 

Verder wordt de volgende kandidaat voorgedragen:

·Anke van Stiphout – Secretaris

·Marc Geboers - Penningmeester

 

Ter informatie: Tegenkandidaten kunnen, conform de bepaling in artikel 7, vierde lid van de statuten, door tenminste 10 leden tot één dag voor de vergadering worden ingediend

 

 1. Renovatie clubhuis

 

 1. Technische commissie

 

 1. Financiën

 

 1. Vacatures/vrijwilligers

 

 1. Sponsoring

 

 1. Rondvraag

 

 1. Sluiting

 

 

JUNI 
za 22   Jongste Jeugd Seizoen 2018-2019        
  09:00 - 18:00  Geen locatie ingevoerd.