oude_site_BAR

 

Barbezetting
Wanneer er barbezetting nodig is, willen we jullie vragen dit tijdig aan te geven.
Graag een mailtje naar bar@hcas.nl met daarin: het evenement, datum, tijdsinschatting en eventueel andere zaken.
We hopen er zo voor te zorgen dat er altijd iemand aanwezig kan zijn en we niks af hoeven te zeggen.

Ook willen we vragen andere 'bar-zaken' op dit e-mailadres door te geven.

Alvast bedankt,
Bar Medewerkers
HCAS