Selectiebeleid

 

Totstandkoming teamindeling
Elk seizoen wordt er door de jongste jeugd-, jeugd-, en seniorencommissie hard gewerkt aan de teamindeling voor het komende hockeyseizoen. Een stevige klus die de commissies dan ook zorgvuldig proberen te doen.
Er zijn diverse criteria waarop wordt ingedeeld
 
- Leeftijd
- Aantal spelers per team (Soms komen de aantallen niet goed uit en dan moeten we noodgedwongen spelers/sters doorschuiven)
- Hockeyvaardigheden (vanaf D-leeftijd)
- Positie in het veld (vanaf D-leeftijd) 
- vriendjes/vriendinnetjes

  

Beoordeling hockeyvaardigheden

HCAS werkt met een beoordelingssysteem dat, per speler, is gebaseerd op o.a. de categorieën fysiek, techniek, tactiek, persoonlijkheid en bijzondere omstandigheden bijv. blessures. De beoordelingsformulieren vormen de basis voor de indeling en worden ingevuld:

 
- Door de trainers in de herfst
- Door de coaches in de herfst
- Door de trainers in de lente
- Door de coaches in de lente

 Aangevuld met:

- Scouts. Teams/spelers/speelsters worden soms zelfs meerdere malen in wedstrijden bekeken
- De jaarlijkse enquête, waar de speler/-ster zelf zijn/haar voorkeuren kan aangeven
 
Al deze informatie wordt samengebracht van waaruit een teamindeling ontstaat. Heel bewust wordt op deze wijze een proces gevolgd waar heel zorgvuldig en objectief getracht wordt te kijken naar de spelers/-sters. Voor een objectieve meting wordt dit zowel door mensen die hem/haar kennen als door mensen die hem/haar niet kennen, op verschillende momenten (door het seizoen), onder verschillende omstandigheden (wedstrijd en trainingen, zon en regen) en zoveel mogelijk nodig door ter zake kundige hockey mensen. In incidentele gevallen kunnen de commissies vooraf in overleg gaan met coaches en/of spelers/ouders. 

 

Bekendmaking teamindeling
De teamindeling wordt in de week na de laatste competitiedag bekend gemaakt op de website. Hoe zorgvuldig alles ook is voorbereid, toch kan er nog verschil van inzicht zijn. In deze week kan ook een 10 minuten afspraak gemaakt worden op het vragenuurtje. Daar kunnen vragen of problemen worden besproken. Binnen de mogelijkheden zal dan worden bekeken of er dan nog aan wensen gehoor kan worden gegeven. 


Selecties
Per seizoen wordt bekeken of het aantal spelers en de keuze daarin leidt tot een selectie. De definitieve teamsamenstelling zal dan door de coaches worden bepaald en zal op een later tijdstip definitief worden.