Beleid en reglement

‘recreatief organiseren & sportief investeren’ (HCAS 2.0)

Sociaal

HCAS is een professioneel georganiseerde vereniging voor de beoefening van de hockeysport.

De sociale component van het zijn van een vereniging vormt de basis. Naast de sportieve ambitie staan plezier en gezelligheid mede voorop. Het verenigingsgevoel uit zich in een cultuur van ‘samen de schouders eronder’ en ‘elkaar aanspreken op houding en gedrag’. We motiveren en stimuleren elkaar, helpen elkaar beter te worden in wat we doen, voelen en nemen de gezamenlijke verantwoording voor alles binnen onze vereniging.

HCAS is maatschappelijk betrokken binnen beide gemeenten en voor leden een mogelijkheid zich persoonlijk te ontwikkelen. Zowel intern als extern is onze communicatie passend en eigentijds. Onze accommodatie is hockey technisch zeer bij de tijd, veilig voor bezoekers, milieuvriendelijk, een ontmoetingsplaats voor jong en oud, spelend en niet-spelend, en te gebruiken door diverse stakeholders.

HCAS is gastvrij voor al haar bezoekers. Er worden voor alle doelgroepen activiteiten georganiseerd. Om het verenigingsgevoel te stimuleren en betaalbaarheid mogelijk te maken, wordt zoveel mogelijk gebruikt gemaakt van de inzet van leden zelf.

Sportieve Ambitie

Van jongs af aan een goede hockeyopleiding door competente trainers met inzet van moderne technieken. Iedereen krijgt training van passende, competente trainers. Om dit te realiseren investeren we extra in onze trainers. Dit geeft ons de mogelijkheid en tijd om eigen trainers op te leiden en te begeleiden. We trainen volgens een vast programma en maken daarbij gebruik van moderne technieken. Aanwas, opleiding en behoud van keepers is ons speerpunt.

De sportieve ambitie kenmerkt zich door ambitie in de top en ruimte voor recreatie in de breedte.

Dameslijn

Zowel Dames 1 als de eerstelijns meisjes jeugdteams spelen 1klasse.  Een stabiele en gedegen technische en tactische opbouw vanuit de eerstelijns jeugdelftallen (incl. JJ), faciliteiten en staf passend bij de doelstellingen.

Herenlijn

Heren 1 speelt minimaal 1e klasse zolang dat mogelijk is. In de herenlijn investeren we in de aansluiting tussen jeugdteams en seniorenteams. Doel is om, gegeven de hoge ambitie, toch zo veel mogelijk eigen kweek in Heren 1 te hebben. 

Actief beleid en investeren in aanwas en behoud van leden heeft een zeer hoge prioriteit!

Het technisch beleid zal op deze ambities worden aangepast tot een nieuw meerjarenbeleid. 

De beleidsstukken zijn te vinden na inloggen bij Club-Documenten-Beleid 

  • Statuten
  • Huishoudelijk reglement
  • Technisch beleid 2013-2018
  • Privacy policy